Koulutusteknologia / Education Technology

I’m currently studying Master in Education Technology at University of Jyväskylä which will provide key competencies towards the development of information technology in education and eLearning campus. Studies include subjects such as: Principles of Programming, Pedagogical education technology and teaching, IT as a teaching tool for a teacher, Virtual learning environment, Development of eCourses and Instructional Technology for Teaching and Learning.

Opiskelen parhaillaan koulutusteknologian perus- ja aineopintoja Jyväskylän yliopistossa (Filosofian maisteri – koulutusteknologia). Esittelen tässä lyhyesti suoritettuja opintojani.

Tietoverkot ja tietokone työvälineenä

  • Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Sisältö: paikalliset tietojärjestelmät, käyttöjärjestelmät ja perusohjelmistot, virukset ja tietoturva, internet, sosiaalinen media, käyttäytymissäännöt verkossa, yksityisyys ja immateriaalioikeuksien alkeet,  tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, WWW-sivut, taulukkolaskenta, tietokannat, kuvankäsittely.

Ohjelmointi 1

  • Rakenteisen ohjelmoinnin perusteet, johdatus algoritmeihin ja ongelmanratkaisuun, perustietorakenteet ja niiden soveltaminen. Ohjelman suunnittelun perusteet. Valmius yksinkertaisen C#-ohjelman toteuttamiseen. Harjoitustyönä kukin opiskelija toteuttaa oman pelin. Myös lukuisissa viikkotehtävissä tutkitaan peleistä tuttuja ongelmia.

Tietoverkot

  • Teoria 1 – Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perusteet Internetin rakenteesta, palveluista, arkkitehtuureista sekä yleisimmistä sovellusprotokollista. Teoria 2 – Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietoverkkojen toteutuksen haasteet sovellus-, kuljetus-, verkko- ja linkkikerroksilla sekä Internetissä toteutetut ratkaisut haasteisiin. Teoria 3 – Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luotettavaan tiedonsiirtoon, reititykseen sekä kanavan jakamiseen liittyvät haasteet sekä niiden toteutukseen valitut ratkaisut Internetin eri kerrosten protokollissa. Analysaattorityö – Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään yksinkertaisia protokollia sekä analysoimaan niiden generoimaa verkkoliikennettä. Ohjelmointityö – Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii alkeet verkko-ohjelmoinnista käyttäen UDP ja TCP protokollia sekä toteuttaa yksinkertaisen protokollan.

Opetusteknologia

  • Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja hyvät käyttötaidot tietotekniikan opettajan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologiasta

Tietotekniikan rooli opetuksessa

  • Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta opetetaan ja miten.
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tunnistaa tietotekniikan oppimistilanteen keskeiset elementit ja pystyy määrittelemään tietotekniikan roolin eri oppilaitosten opetuksessa.

Tietotekniikan opettajan työvälineitä

  • Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Opintosuunnitelma lukuvuodelle 2016-2017

Tietotekniikan opetuksen perusteet

Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki

Ohjelmointi 2

Algoritmi

Virtuaaliset oppimisympäristöt

Verkkokurssin tuotantoprosessi

Opintosuunnitelma 2017 – 2018

 

 

This entry was posted in Education Technology and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *